SSAKI - Tomasz Sczansny

Jeż europejski, Erinaceus europaeus, 001