Pozostałe - Tomasz Sczansny

Grubodziób, Coccothraustes coccothraustes, 001