Widzisz, ja żyję

          Żyję w harmonii z Ziemią

          Żyję w harmonii z Bogiem

          Żyję w harmonii ze wszystkim co jest Piękne

          Żyję w harmonii z Tobą

          Widzisz, żyję, żyję. 

Największą radość w moim życiu, daje mi obserwowanie niesamowitego spektaklu jaki wystawia nam przyroda. To ona jest moim priorytetem i to z nią związałem swoją przyszłość. Fotografia pozwala mi choć w niewielkim stopniu, zatrzymać to piękno jakie ukazuje mi Matka Natura.

Moment zwolnienia migawki, poprzedza wiele przygotowań m.in. wyszukanie danego gatunku, obserwacje terenu, budowa czatowni, czasem nawet ubieganie się o potrzebne zezwolenia, dlatego też każda pokazana tutaj fotografia posiada swoją historię. Większość pokazanych zdjęć pochodzi z terenów Górnego Śląska, gdzie mieszkam, choć zdarza mi się też fotografować w miejscach oddalonych o pareset kilometrów od rodzimego domu.

Pamiętajcie, że te fotografie są tylko namiastką tego co przyroda na co dzień nam serwuje i aby do końca zgłębić jej tajemnice, wystarczy wyjść w teren i obcować z nią w zgodzie.

Untitled photo