Nowości - Tomasz Sczansny

Perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus, 008