ROŚLINY - Tomasz Sczansny

Kokoryczka wonna, Polygonatum odoratum, 001