ROŚLINY - Tomasz Sczansny

Cebulica dwulista, Scilla bifolia, 001