ROŚLINY - Tomasz Sczansny

Salwinia pływająca, Salwinia natans, 001