WODNO-BŁOTNE - Tomasz Sczansny

Gęgawa, Anser anser, 006