WODNO-BŁOTNE - Tomasz Sczansny

Rybitwa rzeczna, Sterna hirundo, 001