WODNO-BŁOTNE - Tomasz Sczansny

Gęś zbożowa, Gęś białoczelna, Anser fabalis, Anser albifrons, 002