WODNO-BŁOTNE - Tomasz Sczansny

Czapla siwa, Adrea cinerea, 003