WODNO-BŁOTNE - Tomasz Sczansny

Krwawodziób, Tringa totanus, 002