WODNO-BŁOTNE - Tomasz Sczansny

Łabędź niemy, Cygnus olor, 006