WODNO-BŁOTNE - Tomasz Sczansny

Rybitwa czarna, Chlidonias niger, 002