WODNO-BŁOTNE - Tomasz Sczansny

Gęś gęgawa, zbożowa, Anser anser, Anser fabalis, 002