WODNO-BŁOTNE - Tomasz Sczansny

Rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida, 004