WODNO-BŁOTNE - Tomasz Sczansny

Sieweczka rzeczna, Charadrius dubius, 001