WODNO-BŁOTNE - Tomasz Sczansny

Łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus, 001