WODNO-BŁOTNE - Tomasz Sczansny

Żuraw, Grus grus, 001