SOWY - Tomasz Sczansny

Pójdźka, Anthene noctua, 002