Pozostałe - Tomasz Sczansny

Kos, Turdus merula, 001